Gereformeerde kerk

Nederlands Gereformeerd

Gereformeerd Vrijgemaakt

Hersteld Hervormde Gem.

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

22 februari:

Dr. Selderhuis in Wezep

Op 31 oktober 2017 hebben we in Wezep stilgestaan bij 500 jaar Reformatie. Van die lokale herdenking is een verslag gemaakt, te vinden hieronder op deze website. Het was een bijzondere ervaring om met zoveel dorpsgenoten uit diverse kerken stil te staan bij onze gezamenlijke wortels.

Deze waardevolle ontmoeting krijgt een vervolg op donderdag 22 februari. Dr. Herman Selderhuis komt dan in de Kruiskerk spreken over

Een monnik als gids? 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen’

500 jaar geleden zette Martin Luther de kerk ineens stil bij twee vragen: Zien we God wel zoals Hij echt is en zijn we nog kerk zoals de Heere dat van ons vraagt?  Die twee vragen staan niet los van elkaar en dat geldt ook voor vandaag, maar wat kunnen wij met de antwoorden die Luther destijds gaf? Prof. Selderhuis wil in zijn lezing duidelijk maken dat het jubileum van de Reformatie in 2017 voor kerken en christenen een impuls kan zijn tot nieuw enthousiasme en tot verfrissing van kerk en geloof.

Dr. Selderhuis is sinds 1997 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Ook is hij de drijvende kracht achter de stroom van activiteiten rond Refo-500. Dr. Selderhuis komt op 22 februari naar Wezep om met mensen uit de diverse kerken na  te denken wat de Reformatie ons te zeggen heeft voor de kerk van morgen. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze ontmoeting mee te maken.

Datum:                  do. 22 februari 2018. Aanvang: 19.45 uur

Spreker:                 Dr. Herman Selderhuis

Locatie:                 Kruiskerk Wezep

Coördinatie:       Harm Meesters, email: harmmeesters@live.nl

                             tel. 038-3762359 / 06-15220035

  

500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in het Duitse Wittenberg. Dat wordt algemeen gezien als het begin van de kerkhervorming, de reformatie. Zijn boodschap wordt wel samengevat in de vijf  ‘Sola’s’:

  1. Sola Scriptura: alleen de Schrift
  2. Sola Gratia: alleen uit genade
  3. Sola Fide: alleen door geloof
  4. Solus Christus: alleen Christus
  5. Soli Deo Gloria: alleen God de eer

In het jeugdwerk van de verschillende kerken is de jeugdfilm Storm – letters van vuur bekeken. Deze film gaat over een drukkerij uit de tijd van Luther, over vervolging en vrijheid.

500 jaar Reformatie – de kerken in Wezep hebben daar samen aandacht aan geschonken met twee activiteiten en de vijf sola’s vormden daarbij de rode draad.

Op zaterdag 28 oktober was de Kerkproeverij. De Dorpskerk, Kruiskerk, Morgenster, Noorderlicht, Pauluskerk en Vredeskerk hielden open huis. Elke kerk had zelf een aantal stellingen bedacht, waar de gasten op konden reageren.

Op dinsdag 31 oktober was er in Noorderlicht een gezamenlijke herdenking. Het was een waardevolle avond.

Voor een presentatie over deze activiteiten klikt u hier om de powerpoint te downloaden.

 

> Document Wezep herdenkt Luther

Meer informatie?

Contactpersoon voor


Dorpskerk, Hoeksteen en Vredeskerk:

Albert van der Streek,

albertvandestreek@hetnet.nl


Morgenster en Noorderlicht:
Arriën Bergkamp

abergkamp1@gmail.com

Kruiskerk en Pauluskerk:
Irma Jansen-Kleinjan

irmakleinjansen@gmail.com