Gereformeerde kerk

Nederlands Gereformeerd

Gereformeerd Vrijgemaakt

Hersteld Hervormde Gem.

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

> Wie zijn we

IMO, Interkerkelijk Missionair Overleg is een uniek samenwerkingsverband, met afgevaardigden uit alle kerken in Wezep en Hattemerbroek.

Ons doel is om te streven naar eenheid tussen de kerken, het bevorderen van gezamenlijke activiteiten en dat vele mensen onder de indruk mogen raken van onze Heer Jezus Christus en de Bijbel als het Woord van de Levende God. Waaruit God spreekt tot alle mensen. Zodat alle mensen vrij zicht hebben op de liefde van God.