Berichten & Blogs

ds Arjan Bouwknegt

corona en pinksteren

Sinds september vorig jaar ben ik als predikant verbonden aan de Pauluskerk in Wezep. Wij, Jacqueline en Arjan Bouwknegt, zijn hier komen wonen met onze beide jongste zonen. Onze oudste zoon woont al een aantal jaren op zichzelf. Voor ons stond dit eerste jaar in Wezep vooral in het teken van wennen en kennismaken. Inmiddels begint het al aardig vertrouwd te voelen. Zelf heb ik me voorgenomen om met alle Paulsukerkers een keer persoonlijk kennis te maken. En daar zat ook aardig de vaart in. Maar … toen kwam het corona virus.

En ineens ligt dan veel kerkenwerk stil, en voor mij dus ook het kennismaken. Deze week sprak ik nog iemand die zei: ‘Wat kan een mens het toch missen, gewoon zondag naar de kerk.’ Of, met een variatie, gewoon even naar opa en oma, de kleinkinderen, winkelen, enz.

En hoe langer dat duurt, hoe zwaarder het gaat wegen. Bij mij wil het er niet in, dat ‘nieuwe normaal’. Het blijft voor mij een abnormale toestand, maar we houden het vol vooral voor onze kwetsbare medemensen. En dat kan zomaar iemand uit je eigen kring zijn.

Pinksteren als Antivirus

En hoe houden we het dan vol?  Laat ik het eens zo zeggen, met hulp van een antivirus. Iets, of liever gezegd, Iemand die net zo besmettelijk kan zijn als een virus. En dan heb ik het over Pinksteren, het Feest van de Geest. Ik ben tenslotte dominee.     Een virus is heel besmettelijk, maar dat antivirus ook! Toen Jezus nog op aarde was, heeft Hij heel veel goeds gedaan. Maar Hij was bij ons als een gewoon mens, met een gewoon mensenlichaam. Dus kon Hij maar op één plek tegelijk zijn. Waar Hij was, heeft Hij zijn Licht laten schijnen. Maar er zijn dan nog zoveel plaatsen in het donker.

Feest van de Geest

Pinksteren heeft als eretitel ‘Feest van de Geest’ omdat Jezus beloofde. Ik zal op een andere manier bij jullie zijn. Een manier zodat ik altijd, overal, bij alle mensen kan zijn. En zeg niet direct: dat kan niet. Want we zien het alle dagen. Denk maar aan de zon. Dat is één hemellichaam, maar zijn stralen, stralen tegelijk, overal. En dat is dan alleen nog maar de warmte en het licht van dat licht aan de hemel, laat staan wat het Licht van de Eeuwige kan uitstralen. Dát is Pinksteren, de warmte en het licht van Jezus’ liefde laat Hij stralen en binnenkomen bij ons allemaal.

Wie zich daardoor laat verwarmen kan ook zelf licht en warmte uitstralen. En zo kunnen we samen, met en voor elkaar een antivirus zijn. En euh… voor het licht en de warmte van de zon moet je naar buiten. Voor het licht en de warmte van God kun je naar de kerk, maar Hij komt overal. Overal waar een mens Hem binnenlaat.

ds Arjan Bouwknegt

Meer blogs lezen?