Gereformeerde kerk

Nederlands Gereformeerd

Gereformeerd Vrijgemaakt

Hersteld Hervormde Gem.

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

Welkom in de Pauluskerk
Hervormde Gemeente

www.pauluskerkwezep.nl

Ochtenddienst 9.30 uur
Middagdienst 19.00 uur

Van Limburg Stirumlaan 18
038 376 2272