Berichten & Blogs

Stichting Present Oldebroek

Oldebroek Coronahulp: vraag en aanbod bij elkaar

In deze lastige tijd zijn er mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Denk aan ondersteuning van mensen die hun huis niet uit mogen of kunnen, maar ook aan diegene die in deze tijd juist extra moeten werken. Ook zijn er mensen die graag iets voor een ander willen betekenen. Juist nu is het belangrijk dat we er in Oldebroek voor elkaar zijn. We willen graag vraag en aanbod bij elkaar brengen. Daarom start per 30 maart het centraal meldpunt OldebroekCoronahulp.

Op dit moment zijn er verschillende lokale en landelijke initiatieven om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld Nietalleen, het Leger des Heils, Rode Kruis, Facebook Hattemerbroek, Tienerhonk Oldebroek en NLvoorelkaar. Maar er wordt ook heel veel door en voor de buurt gedaan. Daar zijn we heel blij mee!

Centraal meldpunt
Maar daarnaast starten we in Oldebroek met een centraal meldpunt. Want er waren voldoende signalen dat hier behoefte aan is. We noemen dit OldebroekCoronahulp. Dit centrale meldpunt brengt vraag en aanbod van inwoners en organisaties bij elkaar. Het geeft overzicht en duidelijkheid. Veiligheid en gezondheid van de hulpvrager en vrijwilliger is daarbij heel belangrijk. Maar heel graag willen wij als hulpverlenende organisaties onze krachten bundelen, zodat er voor iedereen in de gemeente Oldebroek die daar behoefte aan heeft, hulp of ondersteuning beschikbaar is.

OldebroekCoronahulp
OldebroekCoronahulp is een initiatief van de samenwerkende informele vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Oldebroek (PIO) en het Sociaal Team gemeente Oldebroek. Bij OldebroekCoronahulp kunt u terecht met uw hulpvraag. Maar ook met uw aanbod om te helpen.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Bij hulpvragen kunt u denken aan iemand die uw boodschappen doet, uw hond uitlaat, medicijnen ophaalt, een luisterend oor is of er gewoon even voor u is wanneer dat nodig is. Door deze ‘kleine dingen’ voor iemand te doen, maak je al zo’n verschil in deze lastige tijd. Het is fantastisch om te zien dat we voor elkaar klaarstaan. Ik bedank alle vrijwilligers die OldebroekCoronahulp mogelijk maken, ik ben heel blij met hun inzet.”

Hulp nodig?
Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? U kunt uw hulpvraag aanmelden bij www.presentoldebroek.nl/oldebroekcoronahulp of u kunt contact opnemen met het Sociaal Team. Dat kan via telefoonnummer 0525 63 83 33 of u kunt mailen naar sociaalteam@oldebroek.nl.

Hulp aanbieden?
Wilt u hulp aanbieden dan horen we ook graag van u. U kunt zich aanmelden via: www.presentoldebroek.nl/oldebroekcoronahulp of telefonisch via 0525 63 83 33

De vrijwilligers van het Platform Informele Ondersteuning en andere aanbieders gaan vraag en aanbod zo goed mogelijk koppelen. Uiteraard houden wij rekening met de maatregelen van het kabinet. Zo helpen we elkaar in deze moeilijke tijd.

Meer blogs lezen?