Berichten & Blogs

Bert Schipper

Rentmeesterschap

De afgelopen jaren heb ik vaak moeten denken aan het scheppingsverhaal aan het begin van het boek Genesis. Toen God op de zesde dag de mens schiep naar Zijn beeld zag God dat de schepping zeer goed was (Genesis 1 vers 31: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed”). De mens kreeg de opdracht, als heerser, voor de schepping te zorgen. Als ik daar aan denk, dan denk ik: Wat hebben we er een puinhoop van gemaakt!

Consumptief gedrag

Wij mensen leven in een cultuur van meer, meer en meer. De economie moet groeien, anders is het niet goed. Het is nooit genoeg. We leven er op los en putten de fossiele grondstoffen in de aarde uit. We produceren door ons consumptief gedrag teveel CO2 uitstoot, we hebben een groot stikstof probleem. We zien de natuurrampen toenemen, door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. We hebben te maken met droogte en hitte en de biodiversiteit neemt drastisch af. Wij richten de aarde ten gronde en ik vroeg me af hoe kunnen we dit immense wereldwijde probleem keren?

Coronavirus

En dan………….ineens valt de wereld stil. Het coronavirus komt op het toneel en doet ons beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Door onze grote mobiliteit en globalisering is een ziekte die aan de andere kant van de wereld uitbreekt ineens zo dichtbij. Het is beangstigend en aangrijpend en intens verdrietig. Zeker voor die mensen die direct worden geraakt.

Kan het anders?

Maar kan deze crisis ons ook wat leren? We worden stil gezet en komen tot bezinning. We beseffen dat het anders moet en dat we moeten omdenken. Wil de huidige crisistijd ons laten zien dat het echt anders moet hoe wij ons leven inrichten? Niet meer, meer, meer is beter, maar minder, minder, minder is beter voor onze gezondheid en ons leven op en behoud van deze aarde. Gaan we hier echt van leren of pakken we na de crisis onze oude leventje weer op? We zien dat de CO2 uitstoot flink is gedaald en nu plotseling de doelstelling van reductie voor dit jaar van het klimaatakkoord wordt gehaald. De stikstofproblematiek vraagt om meer respect voor de dieren en geen intensieve veehouderrij.

Opdracht

De aarde en de natuur hebben wij in bruikleen. We mogen er gebruik van maken, maar moeten dit kostbare geschenk ook weer doorgegeven aan onze volgende generaties. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een veilig, gezond en voorspoedig leven kunnen opbouwen. Dat is wat ik versta onder goed rentmeesterschap. Het is een opdracht van God om voor Zijn schepping te zorgen met respect voor mens en dier.

Verootmoediging past voor het verleden, een ommekeer (bekering) voor het heden en een leven in diepe afhankelijkheid en met respect voor de toekomst!

Meer blogs lezen?