Kerken

Ochtenddienst 9.30 uur
Middagdienst 14.30 uur

Adres:
Azaleastraat 4
8091 VW Wezep
038 375 9390

Welkom in de Bethelkerk

Hersteld Hervormde Gemeente

De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) Wapenveld/Wezep e.o. maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en is een regiogemeente.

Dit kerkverband is ontstaan nadat op 12 december 2003 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse Kerk hadden besloten tot een gezamenlijke fusie, werd op 1 mei 2004 de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een feit. Doordat een deel van de hervormden geen lid wenste te worden van een kerk met een andere grondslag, ontstond tegelijkertijd een nieuw kerkverband, dat de HHK zou gaan heten.

De gemeente kwam op 1 mei 2004 voor het eerst bijeen in het dorpshuis van Wezep. In datzelfde jaar nog kon de gemeente het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) aan de Azaleastraat overnemen. Op 1 december 2004 werd het nieuwe onderkomen onder de naam “Bethelkerk” officieel in gebruik genomen.

De gemeente wil handelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en belijdt het geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk:

• De Apostolische Geloofsbelijdenis,
• De geloofsbelijdenis van Nicea,
• De geloofsbelijdenis van Athanasius.

De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie formulieren van enigheid:

• De Heidelbergse Catechismus
• De Nederlandse geloofsbelijdenis en
• De Dordtse Leerregels.

In overeenstemming met de algemene belijdenisgeschriften en de Gereformeerde belijdenisgeschriften wordt de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar Woord van God. In al haar kerkelijk leven, spreken en handelen zowel binnen de gehele plaatselijke gemeente als in het geheel van de kerk, weet zij zich gehouden aan deze belijdenissen.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht.