Kerken

Ochtenddienst 9.30 uur
Middagdienst 16.30 uur

Adres:
Mariënrade 1,
8091 XS Wezep

Welkom in het Noorderlicht

Gereformeerd Vrijgemaakt

Wij geloven dat Jezus van je houdt. Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bewogen door Gods liefde. In Jezus’ verlossingswerk zien wij Zijn liefde voor de mensen tot uiting komen. De visie die daaruit voortkomt is: Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.

Noorderlicht is een christelijke geloofsgemeenschap van zo’n 650 leden. Wij komen elke zondag samen in kerkgebouw ‘Noorderlicht’. De leden van onze gemeente wonen in Wezep, Hattemerbroek, Oldebroek en ‘t Loo. Alle leeftijdscategorieën zijn in onze gemeente vertegenwoordigd, van jonge gezinnen tot senioren.

Wij maken deel uit van het kerkverband van Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Daarnaast zijn wij nauw verbonden met de Nederlands Gereformeerde kerk in Wezep. Zo gaan de predikanten in beide kerken voor en houden we soms gezamenlijke kerkdiensten en activiteiten.

Het Noorderlicht doet ons denken aan de woorden uit de Bijbel dat iedereen die in Jezus gelooft niet langer in het donker hoeft te leven, maar mag leven in Zijn wonderbaarlijke Licht! Hij geeft zin in en aan je leven! Het volgen van Jezus, het leven in het Licht willen we graag delen met anderen. Ook met jou!