Kerken

Ochtenddienst 9.30 uur
Middagdienst 14.30 uur
* Elke 1e zondag van de maand om 16.30 uur

Adres:
Stationsweg 2,
8091 AD Wezep
tel. 038 – 3763887

Welkom in de Dorpskerk

Hervormde Gemeente

Wat wij geloven

De wijkgemeente Dorpskerk wil staan in de Gereformeerde traditie en herkent zich in de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Zij voert de naam Hervormde Gemeente.

De wijkgemeente wil handelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en belijdt het geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk:

• De Apostolische Geloofsbelijdenis,
• De geloofsbelijdenis van Nicea,
• De geloofsbelijdenis van Athanasius.

De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie formulieren van enigheid:

• De Heidelbergse Catechismus
• De Nederlandse geloofsbelijdenis en
• De Dordtse Leerregels.

In overeenstemming met de algemene belijdenisgeschriften en de Gereformeerde belijdenisgeschriften wordt de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar Woord van God. In al haar kerkelijk leven, spreken en handelen, zowel binnen de wijkgemeente, binnen de gehele plaatselijke gemeente, als in het geheel van de kerk, weet zij zich gehouden aan deze belijdenissen.

Over de website

Deze site is een verzamelplein van de kerken van Wezep en Hattemerbroek. We hebben dit gebouwd vanuit onze passie voor geloof en mensen. Omdat geloof toegankelijk moet zijn voor alle mensen. In deze site staan verwijzingen naar kerken en activiteiten. Daarnaast publiceren we hier onderwerpen om mensen te enthousiasmeren met opbouwende verhalen in liefde met elkaar.

Redactie

Deze site is een initiatief van Gerard van der Velde en Jaap Slager.

Wil je ook iets bijdragen aan deze site of heb je een vraag? Stuur dan een bericht via het formulier hiernaast.

IMO Wezep Hattemerbroek

Alle kerken van Wezep en Hattemerbroek hebben het samenstellen van deze website mogelijk gemaakt.

Mail ons via onderstaand formulier

    Disclaimer: Deze site is een individueel initiatief en daarbij niet gebonden aan een kerk of organisatie. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.